Участок продажи - Warszawa, Wilanów, Улица Przyczółkowa - 4 687 200 PLN - 4464 m2

Details


 • Город
 • Warszawa
 • Район
 • Wilanów
 • Улица
 • Przyczółkowa
 • Общая площадь
 • 4464 m2
 • Цена
 • 4 687 200 zł
 • Цена / m2
 • 1 050 zł

Описание недвижимости


(Polish) Działka o wymiarach 26m  x 174m na Wilanowie

SĄSIEDZTWO
W bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się zabudowa jednorodzinną i tereny niezabudowane. W dalszej odległości zabudowa mieszkaniowa starszego typu w miejscowości Powsin oraz tereny zabudowane obiektami np: biurowiec PSE, sklepy, szkoła amerykańska. Teren posiada pełną infrastrukturę techniczną. W stosunkowo niedalekiej okolicy zlokalizowane są punkty handlowo-usługowe - a dojazd do centrum Warszawy zajmuje około 45 minut autobusem.

PLAN MIEJSCOWY
Przeznaczenie terenu - mieszkalnictwo jednorodzinne w zieleni jako przeznaczenie podstawowe,


usługi nieuciążliwe dla otoczenia towarzyszące zabudowie mieszkaniowej jako przeznaczenie dopuszczone,
Warunkiem dopuszczenia jest nie większy, nie 10% udział usług w wykorzystaniu terenu tego obszaru funkcjonalnego,
W granicach uciążliwości drogi 1KUGP (Przyczółkowej) - przeznaczeniem podstawowym są usługi nieuciążliwe z mieszkalnictwem jako przeznaczeniem dopuszczonym.

Sposób zagospodarowania


Linie zabudowy: nieprzekraczalne 5m od linii rozgraniczającej ulic, a od strony ul. Ł. Drewny dla zabudowy mieszkaniowej 40,0m od krawędzi jezdni tej ulicy.
Wysokość zabudowy - max 10m.
Obsługa komunikacyjna głównie od ulic 6KUL - serwisowa dla Przyczółkowej, 11KUL.
W związku z usytuowaniem obszaru w 130m strefie uciążliwości hałasowej ul. Ł. Drewny - plan nakłada obowiązek wydzielenia na każdej działce miejsca na gromadzenie posegregowanych odpadów przed ich wywiezieniem.
Ograniczenia w podpiwniczeniu obiektów ze względu na wysoki poziom wody gruntowej.
Powierzchnia biologicznie czynna =>50%.

Działka:


zabudowana domem jednorodzinny, garażem, pomieszczeniem gospodarczym,
jest oznaczona jako B - tereny mieszkaniowe,
nie jest położona w strefie ograniczeń związanych z lotniskiem im. Chopina,
nie jest położona w strefie zagrożenia powodzią (w strefie zagrożenia po całkowitym zniszczeniu wałów),
W obszarze występuje stanowisko archeologiczne,
Działka w użytkowaniu wieczystym.

Media:


woda miejska,
gaz,
prąd,
brak kanalizacji, jest w ulicy Przytukały.


Zapraszam do kontaktu.

Агент


Małgorzata Miller-Fukuda
+48 667 025 152
[email protected]

Property Map Location


Please note that maps on our website do not provide the exact location of the property and they are provided solely as an indication of area.

Контактные данные

You will receive a PDF document with this property details.